Begraafakte (parochieregisters)

Begraafakte
Begraafaktes uit 1715-1716 uit de parochieregisters van 1709-1765, provincie Vlaams-Brabant, Oud-Heverlee, parochie Sint-Anna. Brussel: Algemeen Rijksarchief. © AGR-ARA

Periode

Meestal vanaf begin 17de eeuw. In uitzonderlijke gevallen zijn ook oudere begraafregisters bewaard.

Bewaarplaats

Stads- of gemeentearchief en Rijksarchief (microfiche).

Raadplegen

Vrij raadpleegbaar via alfabetische tafels (klappers) die vanaf 1875 werden opgemaakt (meestal op microfiche). Via de gegevens uit de klappers kan je je voorouders terugvinden in de originele parochieregisters. Deze registers zijn eveneens op microfiche te raadplegen.

Gegevens

Net zoals dopen en huwelijken, werden begrafenissen door de parochiepriester in de parochieregisters genoteerd.

De begraafakte bevat de naam en voornamen van de overledene, de datum van de begrafenis en soms ook die van het overlijden, gegevens over verwantschap (echtgenoot/echtgenote of weduwe/weduwnaar van; zoon of dochter van). Vaak vind je er ook gegevens over de aard van de begrafenis: de plaats van begraven, het soort begrafenis, de zogenaamde begrafenisklas, enz. Soms (zoals in het voorbeeld dat hier wordt gebruikt) tref je er een aanduiding van de leeftijd van de overledene in aan. In tijden van pest of besmettelijke ziekten kon het gebeuren dat de priester de doodsoorzaak noteerde.

Let op

  • De tafels bevatten vaak fouten.
  • Verwar de begrafenisdatum (sepultus) niet met de datum van het overlijden (obiit).
  • Wanneer de akte enkel de naam van de overledene bevat, is identificatie vaak heel erg moeilijk.
  • De vermelding 'pest' hoeft niet noodzakelijk te verwijzen naar de 'zwarte dood'. Vaak werd deze term gebruikt als verzamelnaam voor een hele reeks besmettelijke ziekten.
  • Overleden kinderen werden niet altijd opgetekend in de begrafenisregisters.
  • Het geboortejaar is niet altijd exact af te leiden aan de hand van de leeftijd. Enkel het aantal 'volle' jaren wordt immers meegeteld bij het aanduiden van de leeftijd.
  • Meer weten?

    • Lambrecht, Thijs. “Geboorte, huwelijk en dood: Parochieregisters als bron voor je historisch artikel.” Bladwijzer 12 (2014): 15-26. (Klik hier voor de pdf.)

Welk verhaal heeft jouw familie te vertellen?

Ga op zoek naar jouw familiegeschiedenis aan de hand van ons stappenplan
en ontdek de spannende verhalen van jouw voorouders.

Download hier onze toolkit!