Bronnen

Bouw met dit overzicht van historische bronnen jouw familiegeschiedenis op. We maken het onderscheid tussen basisbronnen en bronnen voor gevorderden. Kom per bron alles te weten om zelf op onderzoek uit te gaan! 

Een bron is een getuigenis over het verleden. Er bestaan allerlei soorten bronnen die relevant zijn voor familiegeschiedenis. Geschreven documenten, maar ook foto’s, voorwerpen en DNA vertellen je over verschillende aspecten van het leven van je voorouders. Wij zetten dat alles op een rijtje. Dan weet je waar te beginnen, en hoe je dieper kan graven. Elke omschrijving is opgesteld door een kenner, met tips en aandachtspunten vanuit de praktijk. Zo geeft elke bron al zijn geheimen prijs. 

We beginnen hieronder met een zestal BASISBRONNEN om te beginnen. Helemaal mee? Dan kan je doorklikken naar het volledige bronnenoverzicht voor gevorderden.

Bekijk het volledige bronnenoverzicht

 • Bidprentje

  Bidprentje

  Een bidprentje (gedachtenis- of herdenkingsprentje) is de verzamelnaam voor een prentje dat herinnert aan een speciale (meestal rooms-katholieke) gebeurtenis, zoals een Eerste Communie, een doop, een overlijden. In het laatste geval spreken we dan van een doodsprentje. Al vanaf het begin van de 19de eeuw komen ze in gans Vlaanderen voor. Je vindt bidprentjes vast in je familiearchief, maar ook online en in documentatiecentra, bibliotheken en archieven.

  Meer info over deze bron
 • Geboorteakte

  Burgerlijke stand

  Vanaf 1796 wordt in de burgerlijke stand van iedereen de ‘burgelijke staat’ opgenomen. Er worden aktes opgesteld bij geboorte (geboorteakte), bij huwelijk (huwelijksakte) en bij overlijden (overlijdensakte). De burgerlijke stand bevat dus een schat aan informatie om familierelaties en de levensdata van je familieleden te achterhalen. Bovendien zijn vele oude akten gedigitaliseerd: je kan ze online raadplegen via het Algemeen Rijksarchief en op websites zoals FamilySearch.

  Meer info over deze bron
 • Erfstuk

  Erfstuk (object)

  Een object dat als erfstuk geldt, wordt van generatie op generatie doorgegeven binnen een familie. Het kan gaan om objecten met een grote financiële of esthetische waarde (zoals juwelen, munten of kunst), maar evengoed om alledaagse gebruiksvoorwerpen. Het erfstuk krijgt betekenis door de band die het heeft met je voorouders. Ga op zoek naar de erfstukken in jouw familiecollectie en ontdek hun oorsprong en de verhalen die erachter schuilgaan.

  Meer info over deze bron
 • Familiefoto

  Familiefoto

  Met de opkomst van de fotografie midden 19de eeuw komen je familieleden voor het eerst in beeld. Familiefoto’s tonen mensen, maar ook allerlei andere aspecten van het leven vroeger. Het onderwerp, evenals de ontstaans- en bewaarcontext en de technische achtergrond maken hen een volwaardige historische bron. Welke familiefoto’s zijn er bij jou bewaard? Ga speuren in het familiearchief, leg vast wat je over de foto's weet en scan ze in.

  Meer info over deze bron
 • Interview

  Interview (mondelinge geschiedenis)

  Ben je geïnteresseerd in je familiegeschiedenis, dan heb je vast al oudere familieleden uitgehoord over het verleden. Een interview is de formele, vastgelegde vorm van zo’n gesprek. Ze is bijzonder: ze gaat uit van een historische vraagstelling, je zit er rustig voor samen en het liefst neem je het op. Interviews zijn een essentiële bron. Je komt er feiten mee te weten, maar ook herinneringen, ervaringen en vertellingen die het verleden tot leven wekken.

  Meer info over deze bron
 • Parochieregisters

  Parochieregisters

  Vanaf ongeveer 1600 noteerden de pastoors de doopsels (doopakte), huwelijken (huwelijksakte) en begrafenissen (begraafakte) in hun parochies. De parochieregisters zijn dus onmisbaar bij onderzoek naar je voorouders vóór de oprichting van de burgerlijke stand in 1796. Ze werden opgesteld in het Latijn, dus het lezen vergt wat oefening. Gelukkig zijn vele parochieregisters gedigitaliseerd: je kan ze online raadplegen via het Algemeen Rijksarchief en op websites zoals FamilySearch.

  Meer info over deze bron

Hebben bovenstaande basisbronnen geen geheimen meer voor je, dan vind je in het VOLLEDIGE BRONNENOVERZICHT meer dan 40 andere bronnen om dieper te graven.

Bekijk het volledige bronnenoverzicht

Welk verhaal heeft jouw familie te vertellen?

Ga op zoek naar jouw familiegeschiedenis aan de hand van ons stappenplan
en ontdek de spannende verhalen van jouw voorouders.

Download hier onze toolkit!