Bronnen

Bouw met dit overzicht van historische bronnen jouw familiegeschiedenis op. We maken het onderscheid tussen basisbronnen en bronnen voor gevorderden. Kom per bron alles te weten om zelf op onderzoek uit te gaan! 

Een bron is een getuigenis over het verleden. Er bestaan allerlei soorten bronnen die relevant zijn voor familiegeschiedenis. Geschreven documenten, maar ook foto’s, voorwerpen en DNA vertellen je over verschillende aspecten van het leven van je voorouders. Wij zetten dat alles op een rijtje. Dan weet je waar te beginnen, en hoe je dieper kan graven. Elke omschrijving is opgesteld door een kenner, met tips en aandachtspunten vanuit de praktijk. Zo geeft elke bron al zijn geheimen prijs. 

We beginnen hieronder met een zestal BASISBRONNEN om te beginnen. Helemaal mee? Dan kan je doorklikken naar het volledige bronnenoverzicht voor gevorderden.

Bekijk het volledige bronnenoverzicht

 • Bidprentje

  Bidprentje

  Een bidprentje (gedachtenis- of herdenkingsprentje) is de verzamelnaam voor een prentje dat herinnert aan een speciale (meestal rooms-katholieke) gebeurtenis, zoals een Eerste Communie, een doop, een overlijden. In het laatste geval spreken we dan van een doodsprentje. Al vanaf het begin van de 19de eeuw komen ze in gans Vlaanderen voor. Je vindt bidprentjes vast in je familiearchief, maar ook online en in documentatiecentra, bibliotheken en archieven.

  Ontdek deze bron
 • Geboorteakte

  Burgerlijke stand

  Sinds de invoering van de burgerlijke stand in 1796 wordt een geboorte, huwelijk of overlijden geregistreerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvindt. Samen met parochieregisters vormt de burgerlijke stand de basisbron voor genealogisch onderzoek. Afhankelijk van de ouderdom van de akte van de burgerlijke stand kan je ze vrij raadplegen of moet je daarvoor een aanvraag indienen.

  Ontdek deze bron
 • Erfstuk

  Erfstuk (object)

  Een object dat als erfstuk geldt, wordt van generatie op generatie doorgegeven binnen een familie. Het kan gaan om objecten met een grote financiële of esthetische waarde (zoals juwelen, munten of kunst), maar evengoed om alledaagse gebruiksvoorwerpen. Het erfstuk krijgt betekenis door de band die het heeft met je voorouders. Ga op zoek naar de erfstukken in jouw familiecollectie en ontdek hun oorsprong en de verhalen die erachter schuilgaan.

  Ontdek deze bron
 • Familiefoto

  Familiefoto

  Met de opkomst van de fotografie midden 19de eeuw komen je familieleden voor het eerst in beeld. Familiefoto’s tonen mensen, maar ook allerlei andere aspecten van het leven vroeger. Het onderwerp, evenals de ontstaans- en bewaarcontext en de technische achtergrond maken hen een volwaardige historische bron. Welke familiefoto’s zijn er bij jou bewaard? Ga speuren in het familiearchief, leg vast wat je over de foto's weet en scan ze in.

  Ontdek deze bron
 • Interview

  Interview (mondelinge geschiedenis)

  Ben je geïnteresseerd in je familiegeschiedenis, dan heb je vast al oudere familieleden uitgehoord over het verleden. Een interview is de formele, vastgelegde vorm van zo’n gesprek. Ze is bijzonder: ze gaat uit van een historische vraagstelling, je zit er rustig voor samen en het liefst neem je het op. Interviews zijn een essentiële bron. Je komt er feiten mee te weten, maar ook herinneringen, ervaringen en vertellingen die het verleden tot leven wekken.

  Ontdek deze bron
 • Parochieregisters

  Parochieregisters

  Parochieregisters geven dopen, huwelijken en overlijdens weer. Al vanaf het Concilie van Trente (1545-1563) moest de parochiepriester een doopregister bijhouden. Maar voornamelijk vanaf het begin van de 17de eeuw kwam het registreren van een doop, huwelijk en overlijden in de praktijk. Je kan de parochieregisters raadplegen in of online via het Rijksarchief of stads- en gemeentearchieven.

  Ontdek deze bron

Hebben bovenstaande basisbronnen geen geheimen meer voor je, dan vind je in het VOLLEDIGE BRONNENOVERZICHT meer dan 50 andere bronnen om dieper te graven.

Bekijk het volledige bronnenoverzicht

Welk verhaal heeft jouw familie te vertellen?

Ga op zoek naar jouw familiegeschiedenis aan de hand van ons stappenplan
en ontdek de spannende verhalen van jouw voorouders.

Download hier onze toolkit!