Bidprentje

Periode

De oudste bidprentjes dateren uit de jaren 1730. In Vlaanderen duiken ze op vanaf ca. 1775. Pas vanaf ca. 1820 zijn ze in heel Vlaanderen terug te vinden.

Bewaarplaats

Je vindt bidprentjes op verschillende plaatsen terug:

Voor pogingen tot overzicht kan je terecht op o.a. Gentools. Voor initiatieven om verschillende collecties tegelijk doorzoekbaar te maken, zie o.a. Geneanet, OpenArchieven en Centralized Collection.

Raadplegen

Vrij raadpleegbaar.

Gegevens

Een bidprentje (gedachtenisprentje, herdenkingsprentje) is de verzamelnaam voor een prentje dat herinnert aan een speciale (meestal rooms-katholieke) gebeurtenis, zoals een Eerste Communie, een doop, een overlijden. Bidprentjes bevatten de afbeelding van een heilige ('santjes') en een gebed.

Doodsprentjes zijn bidprentjes die aan het overlijden van een persoon herinneren. Ze worden meegegeven op de uitvaartplechtigheid en bevatten de naam, voornamen en eventuele functies of eretitels van de afgestorvene. Daarnaast vind je er ook de geboorteplaats en -datum op terug, net als de datum en plaats van het overlijden. Bij gehuwde personen is de echtgenoot/echtgenote of weduwe/weduwnaar vermeld. Bij ongehuwde personen bevat het doodsprentje de namen van de ouders.

De oudere doodsprentjes zijn – net als de rouwbrieven – voorzien van een zwarte rouwband. De ‘moderne’ doodsprentjes (vanaf jaren 1930) zijn vaak dubbele prentjes met een afbeelding van de overledene of een kruis. Deze bevatten naast traditionele formules ook meer persoonlijke dankbetuigingen van de familie.

Let op

  • Soms bevatten de bidprentjes onnauwkeurigheden of fouten.

Tips

  • In het familiearchief vind je bidprentjes soms terug in missalen of kerkboeken.

Auteur: Histories, met aanvullingen van Peter Eyckerman

Welk verhaal heeft jouw familie te vertellen?

Ga op zoek naar jouw familiegeschiedenis aan de hand van ons stappenplan
en ontdek de spannende verhalen van jouw voorouders.

Download hier onze toolkit!