Burgerlijke stand (Nederland)

Periode

In delen van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vanaf 1796/1798. In de rest van Nederland vanaf 1811.

Bewaarplaats

Gemeente- en streekarchief, regionaal historisch centrum en afdeling burgerzaken van een gemeente.

Raadplegen

Geboorteaktes ouder dan 100 jaar, huwelijksaktes ouder dan 75 jaar en overlijdensaktes ouder dan 50 jaar zijn vrij raadpleegbaar in de studiezaal van archiefinstellingen (ontsloten via alfabetische tienjaarlijkse tafels) of op internet (WieWasWie en websites van archiefinstellingen).

Gegevens

Net zoals de Belgische burgerlijke stand bestaat de Nederlandse uit drie soorten aktes, met de volgende gegevens:

  • Geboorteakte: de naam en voornamen van het kind, de ouders en getuigen, de datum en tijd van de geboorte, he geslacht, de leeftijd, het adres en het beroep.
  • Huwelijksakte: de naam en voornamen van de huwelijkspartners, de ouders en getuigen, de datum van de huwelijksafkondigingen en het huwelijk, de geboorte- en woonplaats, de leeftijd, het beroep en een opsomming van huwelijkse bijlagen.
  • Overlijdensakte: de naam en voornamen van de overledene, de ouders, de partner(s), de aangever en getuigen, de datum en tijd van het overlijden, de geboorte- en woonplaats en de leeftijd.

Let op

  • De aangiftedatum is niet altijd gelijk aan de geboorte- of overlijdensdatum.

Tips

  • Voor het achterhalen van migratiegegevens zijn vooral de huwelijks- en overlijdensaktes van belang.
  • De woonplaats van de bruid is meestal ook de huwelijksplaats.
  • Noteer steeds de getuigen en ga na bij welke gelegenheden jouw familieleden als getuigen optraden: op die manier krijg je een zicht op de sociale netwerken van je voorouders.
  • De handtekeningen onderaan de akten zeggen iets over de geletterdheid. Een handtekening toont niet alleen of zij konden schrijven, maar ook hoe geoefend hun geschrift was. Zo is de handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand vaak veel zwieriger.
  • De blokken waarin de aktes openbaar worden gemaakt lopen parallel met de tienjaarlijkse tafels.

Auteur: Maarten van Bourgondiën (CBG - Centrum voor Familiegeschiedenis)

Welk verhaal heeft jouw familie te vertellen?

Ga op zoek naar jouw familiegeschiedenis aan de hand van ons stappenplan
en ontdek de spannende verhalen van jouw voorouders.

Download hier onze toolkit!