Doopakte (parochieregisters)

Doopakte
Doopaktes uit 1727-1728 uit het Register van dopen van 1708-1765, provincie Vlaams-Brabant, Oud-Heverlee, parochie Sint-Anna. Brussel: Algemeen Rijksarchief. © AGR-ARA

Periode

Meestal vanaf begin 17de eeuw. In uitzonderlijke gevallen zijn ook oudere doopregisters bewaard.

Bewaarplaats

Stads- of gemeentearchief en Rijksarchief (microfiche).

Raadplegen

Vrij raadpleegbaar via alfabetische tafels (klappers) die vanaf 1875 werden opgemaakt (meestal op microfiche). Via de gegevens uit de klappers kan je je voorouders terugvinden in de originele parochieregisters. Deze registers zijn eveneens op microfiche te raadplegen.

Gegevens

Net zoals huwelijken en begrafenissen, werden dopen door de parochiepriester in de parochieregisters genoteerd.

In een doopakte vind je de doopdatum en de naam en voornamen van het kind en de ouders terug. Daarnaast werden ook steeds de namen van de meter(s) en peter(s) opgenomen. Dat was noodzakelijk aangezien het peterschap een geestelijke verwantschap tot stand bracht die als huwelijksbeletsel kon fungeren.

Let op

  • De tafels bevatten vaak fouten en veel kinderen werd als 'illisible' of onbekend (x) in de index opgenomen.
  • In de doopakte vind je enkel de doopdatum en niet de geboortedatum terug. In principe moest een kind binnen de drie dagen na de geboorte gedoopt worden, maar vaak verstreek er meer tijd tussen geboorte en doop.
  • Namen worden vaak in de Latijnse naamval genoteerd. In het voorbeeld dat hier te zien is, is Joannem Baptistam bijvoorbeeld een accusatief van Joannes Baptist.
  • De volledigheid van de doopregisters was sterk afhankelijk van de persoon van de priester.

Tips

  • Noteer zeker steeds de meters en peters. Hoewel de keuze van de meter of peter deels door traditie werd bepaald, kan ze soms iets onthullen over vriendschapsrelaties of voorkeuren van je voorouders binnen hun sociale (familiale) kring.
  • Bekijk niet enkel de tafels, maar doorblader het volledige register. Dit kost wat tijd, maar laat je toe je familieleden als peters en meters van anderen te traceren.
  • Meer weten?

    • Lambrecht, Thijs. “Geboorte, huwelijk en dood: Parochieregisters als bron voor je historisch artikel.” Bladwijzer 12 (2014): 15-26. (Klik hier voor de pdf.)

Welk verhaal heeft jouw familie te vertellen?

Ga op zoek naar jouw familiegeschiedenis aan de hand van ons stappenplan
en ontdek de spannende verhalen van jouw voorouders.

Download hier onze toolkit!