Hotelregister

Periode

19de en 20de eeuw.

Bewaarplaats

Felixarchief, Antwerpen.

Raadplegen

Vrij raadpleegbaar.

Gegevens

Eenmaal aangekomen in Antwerpen verbleven de meeste emigranten in afwachting van hun afvaart naar Amerika in logementshuizen. Slechts enkele van hen konden zich een beter onderkomen in een hotel veroorloven. Een beperkt aantal hotelregisters en registers van logementshuizen is bewaard gebleven. Deze registers zijn chronologisch opgesteld en bevatten meestal de volgende gegevens: naam van de gast, beroep, geboortejaar, geboorteplaats en woonplaats. Af en toe noteerde men de plaats van de uitreiking van het paspoort en de bestemming.

Let op

  • Omdat er zelden alfabetische indices op dit soort registers bestaan, is het zeer moeilijk bepaalde gasten terug te vinden, tenzij men de exacte datum en plaats weet van het verblijf van de gezochte personen.

Auteurs: Bram Beelaert en Marie-Charlotte Le Bailly (Red Star Line Museum)

Welk verhaal heeft jouw familie te vertellen?

Ga op zoek naar jouw familiegeschiedenis aan de hand van ons stappenplan
en ontdek de spannende verhalen van jouw voorouders.

Download hier onze toolkit!