Kerkelijke registers (Nederland)

Periode

Meestal vanaf de 17de en 18de eeuw. 16de-eeuwse kerkelijke registers zijn zeldzaam.

Bewaarplaats

Gemeente- en streekarchief, regionaal historisch centrum (het vroegere Rijksarchief) en kerkarchief (status animarum).

Raadplegen

Registers ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar als fotokopie of op microfiche/-film in de studiezaal van archiefinstellingen (al dan niet ontsloten via alfabetische klappers op naam) of online (WieWasWie en websites van archiefinstellingen).

Gegevens

 • Doop: doopdatum en naam en voornamen van kind, ouders en getuigen (peter/meter).
 • Huwelijk: ondertrouw- en huwelijksdatum, naam en voornamen bruid, bruidegom en getuigen, afgeroepen huwelijkse geboden en plaats van herkomst.
 • Begrafenis: begrafenisdatum (soms ook overlijdensdatum), naam en voornamen overledene, gegevens over verwantschap, aard van de begrafenis en soms de leeftijd.
 • Lidmatenregister: naam en voornamen van de lidmaten, gegevens over verwantschap, plaats van herkomst en (soms) vertrek naar elders.
 • Status animarum: naam en voornamen van de parochianen en gegevens over verwantschap (geen migratiegegevens).

Let op

 • Verwar doop-, ondertrouw- en begrafenisdatum niet met geboorte-, huwelijks- en overlijdensdatum.
 • De volledigheid van de registers is sterk afhankelijk van de persoon die ze optekende.
 • De Latijnse voornaam kan afwijken van de werkelijke roepnaam. Bovendien worden namen vaak in de Latijnse naamval genoteerd in katholieke doopregisters.
 • Dopen, huwelijken en begrafenissen van katholieken kunnen in protestantse (gereformeerde) registers opgetekend zijn.

Tips

 • Voor het achterhalen van migratiegegevens zijn vooral de huwelijks- en lidmatenregisters van belang.
 • Noteer steeds de getuigen en ga na bij welke gelegenheden jouw familieleden als getuigen optraden: op die manier krijg je een zicht op de sociale netwerken van je voorouders.
 • Meer weten?

  • Het Nederlandse Centrum voor familiegeschiedenis voorziet hier een bronomschrijving van de kerkboeken. Zij bieden het Repertorium DTB (Doop-, Trouw- en Begraafregisters) aan, via dewelke je kan nagaan welke kerkelijke registers er van een plaats bewaard zijn gebleven.

Auteur: Maarten van Bourgondiën (CBG - Centrum voor Familiegeschiedenis)

Welk verhaal heeft jouw familie te vertellen?

Ga op zoek naar jouw familiegeschiedenis aan de hand van ons stappenplan
en ontdek de spannende verhalen van jouw voorouders.

Download hier onze toolkit!