Soldatenbrief uit de Napoleontische Oorlogen

Periode

Tijdens de Napoleontische Oorlogen (1799-1815).

Bewaarplaats

Soldatenbrieven zijn terug te vinden in:

  • Rijksarchieven.
  • Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.
  • Documentatiecentra van Familiekunde Vlaanderen: in het Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis te Merksem (Fonds Delelys) en in het West-Vlaams Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis te Oostende.

Raadplegen

Doorgaans vrij raadpleegbaar in archieven of documentatiecentra.

Gegevens

Je kan soldatenbrieven voor verschillende doeleinden aanwenden. Ten eerste vind je er verschillende genealogische gegevens. De brieven waren meestal gericht aan de ouders van de desbetreffende soldaat, waardoor de adressering meestal hun namen bevat. Vaak werd er ook verwezen naar familie, meestal broers en zussen. Daarnaast kunnen de brieven ook gebruikt worden in onderzoek naar de Napoleontische oorlogen zelf, maar dan vanuit het standpunt van de soldaten. Ze vertellen vaak over de plaats waar ze gestationeerd zijn, geven een adres mee of delen een kort verslag van wat er gebeurd is. Als laatste komt ook het dagelijks leven aan bod, zowel op het slagveld als thuis, waardoor je een goed beeld kan krijgen van het reilen en zeilen binnen een gezin aan het begin van de 19de eeuw.

Let op

  • Deze brieven waren meestal van de hand van mannen die het niet gewoon waren veel te schrijven. Daardoor slopen er fouten in namen en komen er onnatuurlijke zinsconstructies voor.
  • Er zijn verschillende soorten brieven: brieven die een teken van leven zijn aan het thuisfront, brieven waaruit blijkt dat er bijvoorbeeld geldproblemen zijn, brieven die later gediend hebben als vrijstelling voor broers uit hetzelfde gezin…
  • Meer weten?

    • Van Bakel, Jan. Vlaamse Soldatenbrieven uit de Napoleontische tijd. Brugge: Orion, 1977. Op de website van de auteur zijn er ook soldatenbrieven terug te vinden.

Auteur: Ine Poelaert (vrije studiestage KU Leuven)

Welk verhaal heeft jouw familie te vertellen?

Ga op zoek naar jouw familiegeschiedenis aan de hand van ons stappenplan
en ontdek de spannende verhalen van jouw voorouders.

Download hier onze toolkit!