Trouwboekje

Periode

Vanaf het midden van de 19de eeuw (in 1866 formeel erkend door het ministerie van Binnenlandse Zaken).

Bewaarplaats

Thuis in het familiearchief of in genealogische documentatiecentra.

Raadplegen

Vrij te raadplegen. Op het internet vind je soms digitale trouwboekjes.

Gegevens

Het trouwboekje of huwelijksboekje bevat informatie over drie generaties. Je vindt er naast de huwelijksdatum (van het burgerlijk huwelijk en af en toe ook van het kerkelijk huwelijk) ook de voor- en achternamen van de bruid en bruidegom, hun geboorteplaats en -datum. Soms tref je er ook beroepsgegevens in aan. Daarnaast bevat het trouwboekje de namen van de ouders van bruid en bruidegom. In het trouwboekje worden alle kinderen met geboortedatum en -plaats en – vooral in geval van een vroegtijdig overlijden – plaats en datum van overlijden vermeld. Soms wordt ook de doopdatum genoteerd. In bepaalde gevallen vind je er ook de datum van koepokinenting van de kinderen terug. Interessant is dat in het trouwboekje af en toe adreswijzigingen werden genoteerd. Na het overlijden van één van de echtgenoten werd soms de overlijdensdatum in de marge genoteerd.

Tips

  • Het trouwboekje is heel handig om informatie over het recente verleden te weten te komen. Die informatie is omwille van de privacywet immers moeilijker te achterhalen op basis van officiële bronnen.
  • In Frankrijk krijgen ook ongehuwde ouders een livret de famille. Duitsland heeft dan weer een Familienstammbuch in gebruik, waarin officiële afschriften van de huwelijksakte en de doopakten worden bewaard. In Engeland bestaat het trouwboekje (of een alternatieve vorm) niet.

Welk verhaal heeft jouw familie te vertellen?

Ga op zoek naar jouw familiegeschiedenis aan de hand van ons stappenplan
en ontdek de spannende verhalen van jouw voorouders.

Download hier onze toolkit!