Verplichte vreemdelingenregistratie (Frankrijk)

Periode

Vanaf 1888.

Bewaarplaats

Inschrijvingen worden bewaard in de gemeente. Ze zijn geordend volgens het tijdstip van inschrijving. Samenvattingen werden doorgestuurd naar de prefectuur en van daaruit naar de nationale overheden.

Raadplegen

Vrij raadpleegbaar. Chronologisch geordend volgens inschrijving, wat het zoeken bemoeilijkt.

Gegevens

Bij decreet van oktober 1888 werden aangiftes verplicht voor wie woonde én werkte in Frankrijk. Dit gold niet voor seizoensarbeiders. Aangiftes gebeurden per gezin. Met de wet van oktober 1893 werd het decreet officieel bevestigd. Alle arbeidsmigranten werden verplicht zich opnieuw aan te melden, ditmaal per individu dat werkzaam was in Frankrijk (men hoefde er niet permanent te wonen). Dit gold nu ook voor seizoensarbeiders, maar niet voor grensarbeiders.

De verplichte vreemdelingenregistratie bevat de naam van degene die de aangifte deed, de namen van de ouders, de geboorteplaats en -datum. Ook de volgende gegevens werden geregistreerd: de nationaliteit, de vorige woonplaats, het beroep, de echtgenote (meestal met nationaliteit), de kinderen (vaak met leeftijd en nationaliteit). Verder staan de datum en plaats van aangifte vermeld, samen met de vermelding van officiële documenten waarmee men aangifte deed, zoals het bewijs van huwelijk.

Auteur: Saartje Vanden Borre (KU Leuven)

Welk verhaal heeft jouw familie te vertellen?

Ga op zoek naar jouw familiegeschiedenis aan de hand van ons stappenplan
en ontdek de spannende verhalen van jouw voorouders.

Download hier onze toolkit!