Geboorteakte (burgerlijke stand)

Periode

Vanaf 1796 (invoering burgerlijke stand).

Bewaarplaats

Stads- of gemeentearchief voor recente akten; Rijksarchief voor oudere akten. Geboorteakten zijn vaak reeds digitaal raadpleegbaar (zie Links - databanken en archieven).

Raadplegen

Akten ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar via jaarlijkse of tienjaarlijkse tafels; voor akten jonger dan 100 jaar kan je een aanvraag indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt.

Er is met de steden en gemeenten overeengekomen dat zij akten jonger dan 1920 ter beschikking stellen indien deze nog niet op de website van Rijksarchief beschikbaar zijn (bv. voor raadpleging en reproducties). Akten ouder dan 1920 kunnen enkel in het Rijksarchief geraadpleegd worden en ook enkel digitaal (originelen worden niet meer uitgehaald).

Gegevens

Net zoals een huwelijk of overlijden, werd een geboorte vanaf 1796 geregistreerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de gebeurtenis plaatsgreep.

In een geboorteakte zijn de naam, voornamen, het geslacht, de dag, het uur en de plaats van geboorte (en van de aangifte) van het kind terug te vinden. De akte bevat ook jaar, dag en plaats van de geboorte van de vader en van de moeder van het kind, evenals hun namen, voornamen en woonplaats. Soms vind je er ook het beroep en de leeftijd van de ouders in terug. Sommige akten registreren de naam, voornamen en woonplaats van de aangever (indien niet de vader).

Let op

  • De aangiftedatum is niet altijd dezelfde als de geboortedatum.
  • Van doodgeboren kinderen bestaan geen geboorteakten. Elk kind dat 180 dagen werd gedragen moet wel aangegeven worden. De akte van vertoning wordt in dat geval ingeschreven in het overlijdensregister.
  • Bij tweelingen krijgt elk kind een eigen akte.
  • Een ‘natuurlijk kind’ is een kind dat geboren is buiten een huwelijk. De naam van de vader wordt enkel vermeld wanneer hij het kind erkent. Trouwt de moeder later, dan wordt de juridische vader vaak in de kantlijn van de geboorteakte vermeld. Wanneer het kind geboren wordt binnen de 300 dagen na de ontbinding van een huwelijk, heeft het kind de vroegere echtgenoot als vader.
  • Wanneer het kind wordt geboren tijdens een zeereis, wordt de akte van geboorte op de monsterrol bijgeschreven. In de eerste haven waar het schip binnenloopt, moet de commandant twee door hem opgestelde geboorteakten neerleggen: ofwel bij de consul (in het buitenland) ofwel bij de waterschout (in een Belgische haven). Eén akte blijft dan bij de consul of waterschout, de andere wordt overgemaakt aan de minister van het Verkeerswezen, die een afschrift bezorgt aan de burgerlijke stand van de woonplaats van het kind.
  • Bij vondelingen worden de omstandigheden van de vondst opgenomen: kledij, plaats en uur van vondst, enz.

Tips

  • Door geboorteakten van verschillende kinderen van één koppel te vergelijken, kan je soms een evolutie in het beroepsleven van de vader traceren. Op die manier kan je nagaan of er sprake was van sociale mobiliteit.

Welk verhaal heeft jouw familie te vertellen?

Ga op zoek naar jouw familiegeschiedenis aan de hand van ons stappenplan
en ontdek de spannende verhalen van jouw voorouders.

Download hier onze toolkit!