Huwelijksakte (parochieregisters)

Periode

Meestal vanaf begin 17de eeuw. In uitzonderlijke gevallen zijn ook oudere doopregisters bewaard.

Bewaarplaats

Stads- of gemeentearchief en Rijksarchief (digitaal via de genealogiewebsite).

Raadplegen

Vrij raadpleegbaar via alfabetische tafels (klappers) die vanaf 1875 werden opgemaakt. Via de gegevens uit de klappers kan je je voorouders terugvinden in de originele parochieregisters. Deze registers zijn enkel nog digitaal te raadplegen.

Gegevens

Net zoals dopen en begrafenissen, werden huwelijken door de parochiepriester in de parochieregisters genoteerd.

In de huwelijksakte vind je de huwelijksdatum en de naam en voornamen van bruid en bruidegom. Ze bevat ook de namen van de getuigen. In het voorbeeld dat hier te zien is, waren er drie getuigen bij het huwelijk aanwezig: Arnoldus Goris, Adam Ruberghs en Bartholomeus Fransen. Vanaf de 18de eeuw vind je meer informatie in de akte: de datum van ondertrouw, het afroepen van de drie bannen (tribus proclamationibus), de eventuele dispensaties, de plaats van herkomst (hier zijn bruid en bruidegom afkomstig uit de parochie) en de geboorteplaats (de bruidegom werd gedoopt in de Sint-Trudoparochie, terwijl de bruid in Kleine Brogel werd gedoopt). Vanaf 1778-1779 moesten de akten ook ondertekend worden door de pastoor (hier pastoor Mathias Hubertus Hollanders).

Let op

  • De tafels bevatten vaak fouten.
  • Namen werden vaak in een Latijnse naamval opgenomen (bijv. Arnoldo is een datief/ablatief van Arnoldus).
  • De volledigheid van de registers was sterk afhankelijk van de persoon van de pastoor.

Tips

  • Noteer zeker de namen van de getuigen. Op die manier krijg je een zicht op de sociale netwerken van je voorouders.
  • Bekijk niet enkel de tafels, maar doorblader de volledige registers. Dit kost je veel tijd, maar laat je toe je familieleden in de rol van getuige bij andere huwelijken te traceren.
  • Naast de huwelijksakte kan je voor jouw getrouwde voorouders misschien ook een huwelijksaankondiging terugvinden.
  • Meer weten?

    • Lambrecht, Thijs. “Geboorte, huwelijk en dood: Parochieregisters als bron voor je historisch artikel.” Bladwijzer 12 (2014): 15-26. (Klik hier voor de pdf.)

Welk verhaal heeft jouw familie te vertellen?

Ga op zoek naar jouw familiegeschiedenis aan de hand van ons stappenplan
en ontdek de spannende verhalen van jouw voorouders.

Download hier onze toolkit!