Hulpmiddelen

Online hulpmiddelen gebruiken om je familiegeschiedenis te ondersteunen? Begin bij Familienaam.be. Met deze website kan je de verspreiding van je familienaam in België nagaan, op basis van de bevolkingsregisters van 1998 en 2008. Let op hoofdletters, spaties en accenten, want varianten van je naam verschijnen niet automatisch.

Handschriften en taal

Handschriften lezen is niet altijd gemakkelijk, zeker wanneer je teruggaat in de tijd. De studie van oude handschriften noemen we ‘paleografie’. Ga zelf oefenen op de schitterende website Wat staat daer?.

Met Historische woordenboeken stelt het Instituut voor de Nederlandse Taal vijf wetenschappelijke historische woordenboeken via één zoekapplicatie gratis online ter beschikking. Samen beschrijven ze de Nederlandse woordenschat van ca. 500 tot 1976. Een niet te missen hulpmiddel dus als je in je bronnen oude woorden tegenkomt die we vandaag niet meer gebruiken.

De studie van dialecten in een bepaalde streek noemen we ‘dialectologie’. Beluister het dialect van jouw (geboorte)streek via Dialectloket, een website over taalvariatie van de Universiteit Gent. Klik je op de website door naar Stemmen uit het verleden, dan kan je de verzameling dialectbanden beluisteren die in de jaren 1960-1970 werden afgenomen voor elke plaats in België.

Het Instituut voor de Nederlandse Taal stelt bovendien een Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten ter beschikking.

Handschriften en taal

Tijd en geld

Gedurende de Franse Tijd in België – kort vóór en na 1800 – werd de Republikeinse kalender ingevoerd. De telling van jaar, maand en dag verschilt volledig van de Gregoriaanse kalender, die wij gewoon zijn. Voor kalenderomzetting is er gelukkig deze tool.

Door de eeuwen heen zijn er in de Lage Landen heel wat verschillende muntstelsels geweest. De Belgische frank werd pas in 1832, na de Belgische onafhankelijkheid, officieel erkend. De studie van (de geschiedenis van) geld noemen we ‘numismatiek’. Over oude muntrekeningen en de omzetting naar euro is er online heel wat informatie te vinden.

Vergeet niet dat Histories vzw en afdelingen van Familiekunde Vlaanderen cursussen en vormingen aanbieden over allerhande onderwerpen die met familiegeschiedenis te maken hebben, zoals oud schrift. Met concrete vragen kan je ook bij online hulpgroepen terecht. Neem daarvoor een kijkje in de aparte linkgroep.